Varför riskera att sätta tillvaron på spel?

Genom att gå med i en frivillig försvarsorganisation stärker du samhället i ett kris- eller katastrofläge. Du kan hjälpa dig själv, din familj och dina medmänniskor. Det vinner alla på. Varje gång!

I Sverige finns ett flertal frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar personer som vill göra en insats om samhället ställs inför en kris- eller katastrofsituation. På den här sidan kan du läsa om några av de frivilliga försvarsorganisationer och vad du kan göra som medlem.

Välkommen till vår monter i Almedalen vid korsningen Donners plats/Donnersgatan (H417) - ett stenkast från Almedalsscenen.